«Med blanke ark og fargestifter tel»

Hvordan kan kommuner, som Ringsaker, drifte BPA selv?

Det er ikke mange kommuner som har fått sine BPA-ordninger gjennomgått av professor Ole Petter Askheim.

I dette kurset samarbeider Ambia med Ringsaker kommune og ønsker å vise hva som er mulig om man kopierer Ringsakermodellen.

Hvordan få til gode systemer og arbeidsmetoder som utnytter ressurssene og samtidig gir god kvalitet i tjenestene?

Tema for kurset:

 • Kommunen som arbeidsgiver for assistenter
 • Forholdet arbeidsleder/arbeidsgiver
 • Egen BPA-koordinator
 • Kompetanse og erfaring
 • Oppfølging av sykefravær, IA-avtale
 • Turnusplanlegging
 • Oppfølging og individuelle tilrettelegging for assistenter
 • Arbeidstakers medbestemmelse
 • Arbeidsleders tidskonto/fleksibilitet
 • Assistanse på reiser
 • Midlertidig opphør av assistansebehov
 • Assistentens arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelser