Tirsdag 1. juni 2021

Målsettingen med kurset er at deltakerne skal bli trygge på intensjonen med BPA og rollefordelingen mellom saksbehandler/kommune, arbeidsleder og assistent. Videre er målsettingen at kursdeltakerne har en oversikt over gjeldende lovverk og organisasjonsformer for BPA.

Kursets varighet 3 timer – kl. 0900 – 1200 og på den digitale plattformen Teams.

Kursavgift kr 1500,- pr. person.

Kurset tar for seg følgende tema:

  • BPA – hva er det?
  • Intensjonen med BPA
  • Historiske linjer
  • Lovverk, rundskriv og rettighetsfesting
  • Forholdet mellom arbeidsleder og kommunen som arbeidsgiver – rettigheter og plikter
  • Arbeidsgivers-/arbeidsleders-/Assistentens rolle