Torsdag 2. september kl 0900 – 1200, 2021

Fra 2015 har bestemte mottakere av kommunale tjenester i helse- og omsorgstjenesten hatt en individuell rett til å velge at tildelte timer skal organiseres som BPA. Forut for rettighetsfestingen var det mange år med frustrasjon fra enkeltbrukere, brukerorganisasjoner og andre over at det var så store forskjeller mellom kommunene. Både på hvem som fikk BPA og hva det egentlig betydde å få BPA.

Kursets varighet 3 timer – kl. 0900 – 1200 og på den digitale plattformen Teams.

Kursavgift kr 1790,- pr. person.