Innføringskurs i arbeidsledelse

Tirsdag 8. juni 2021 kl. 1800 – 2100

eller

Onsdag 9. juni 2021 kl. 1000 – 1300

For å lykkes med din BPA-ordning er det nødvendig med opplæring. Den som skal være arbeidsleder må være motivert, kunne motta tilstrekkelig opplæring og kunne ivareta arbeidslederoppgavene.

Kurset arrangeres digitalt på teams og har en varighet på 3 timer

Foreleser er Tone Torp fra VilVidere som er en erfaren arbeidsleder

Kursavgift kr 1500,- pr. person.